Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach
Štúdium kozmických technológií a kozmonautiky Planetárna veda a kozmické technológie Aktuálne informácie, akcie a podujatia

Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie ako také veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom interagujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa – Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr – prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier. V súčasnosti na Leteckej fakulte prebieha výskum v niekoľkých oblastiach kozmonautiky a technológií.

Štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v oblastiach kozmonautiky, kozmických technológií, postupov, satelitných technológií, kozmických sond a planetárnej vedy, je možné v rámci voliteľných predmetov (Bc., Ing.). Taktiež v tomto smere umožňujeme doktorandské štúdium (Philosophiae Doctor – PhD).

Novinky a tlačové správy LF-SPACE TUKE:

Pre viac informácií pokračujte v sekcii “AKTUÁLNE“.


VITAJTE | PRIAMY PRENOS