Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Kozmické technológie II

Výsledky vzdelávania: Študent je po absolvovaní predmetu schopný orientovať sa v základných teóriách používaných v kozmonautike, v zákonoch, legislatíve vzťahujúcej sa ku kozmickému priestoru.

Stručná osnova predmetu:

  1. Zákony, legislatíva a komercia vo vesmíre.
  2. Umelé telesá vo vesmíre – nepilotované.
  3. Umelé telesá vo vesmíre – pilotované lety.
  4. Užitočné vybavenie umelých kozmických telies.
  5. Kozmonautika na Slovensku v súčasnosti.