Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
  SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Základy kozmických letov

Výsledky vzdelávania v tomto predmete: Študenti sa oboznámia so základnými pojmami z oblasti kozmonautiky.

Obsah predmetu:

 1. Úvod
  – história kozmonautiky, zákony,
  – legislatíva a komercia vo vesmíre,
  – odborná terminológia využívaná v kozmonautike a space sektore,
  – ESA a výhody členstva Slovenska v ESA,
  – štruktúra ESA,
  – koordinácia kozmického výskumu a kozmických technológií v Európe,
  – slovenské inštitúcie pôsobiace v kozmickom sektore,
  – spolupráca Slovenska v kozmickom sektore s inými krajinami.
 2. Základné teórie používané v kozmonautike I
  – zákony nebeskej mechaniky,
  – dráhy kozmických telies,
  – nerušený pohyb.
 3. Základné teórie používané v kozmonautike II
  – rušený pohyb,
  – kozmické rýchlosti,
  – manévre na orbite a v otvorenom priestore.
 4. Kozmické pohony I
  – základy reaktívneho pohonu,
  – raketové motory,
  – špecifický impulz,
  – typy pohonných látok,
  – dodávka pohonných látok.
 5. Nosiče
  – jednostupňové vs. viacstupňové nosiče,
  – v súčasnosti zaužívané riešenia vo svete.
 6. Pozemný segment
  – kozmodrómy,
  – testovacie zariadenia,
  – dopravné a spojovacie systémy.
 7. Kozmické pohony II
  – perspektívne a pokročilé pohony,
  – fyzikálne pohony.
 8. Umelé telesá vo vesmíre – nepilotované
  – rozdelenie umelých kozmických telies
  – systémy a subsystémy družíc
  – praktické príklady a riešenia
 9. Umelé telesá vo vesmíre – pilotované
  – rozdelenie pilotovaných kozmických telies
  – systémy podpory životných funkcií
  – praktické príklady a riešenia