Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
  SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Výskum

Aktuálne riešené projekty:

V súčasnosti na Leteckej fakulte TUKE prebieha výskum v rámci kozmických technológií, GNSS, planetárnej vedy a rôznych príbuzných odvetví. Naše súčasné projekty 100% zamerané na túto oblasť záujmu sú momentálne tieto:


Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars (GNSS FATIMA)

Vizualizácia časti satelitného navigačného systému FATIMA na orbite Marsu. Modrou farbou sú zvýraznené oblasti pokrytia signálom na povrchu Marsu. Zdroj: Jozef Kozár (MSL).

 • výskum prírodných podmienok Marsu a ich vplyvu na GNSS
 • výskum medziplanetárnych vplyvov na potenciálny GNSS
 • analýza vplyvov ionosféry Marsu na realizáciu GNSS
 • analýza využiteľnosti GNSS v aplikácii technologického výskumu planéty Mars pomocou povrchových a orbitálnych prostriedkov (rovery a orbitery)
 • analýza procesu retransmisie, dátového spojenia a kontroly s pozemným riadením
 • kartografia Marsu
 • výskum navigačnej výkonnosti GNSS v podmienkach Marsu (experimentálna simulácia a analýza koeficientu geometrického zhoršenia presnosti v závislosti na marsovskej šírke v smere od rovníka Marsu k jeho severnému pólu)
 • vstupné dáta v projekte – živé dáta z aktívnych kozmických sond aj z archívov už neaktívnych sond (NASA, ESA)
 • na výskume pracuje: Ing. Jozef Kozár, PhD

Upozornenie: Informácie môžu byť neaktuálne, posledná aktualizácia uvedených informácií bola dňa 12.05.2016

 


Prvá slovenská družica – skCUBE

Vizualizácia satelitu triedy CubeSat. Podobne bude vyzerať na orbite Zeme aj satelit skCUBE. Zdroj: NASA

 • LF TUKE sa podieľa na návrhu, konštrukcii a testovaní niektorých častí vybavenia prvého slovenského satelitu.
 • Aktuálne sú do jej vývoja zapojení nasledujúci pracovníci a doktorandi LF TUKE:
  Ing. Miroslav Šmelko, PhD., Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing. Marek Češkovič, PhD., Ing. Viktor Képeši, PhD., Ing. Tomáš Vaispacher, Ing. Tomáš Kliment, doc. Ing. Ján Labun, PhD., doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
 • LF je odborným garantom projektu skCUBE
 • LF spolupracuje na projekte skCUBE s ďalšími partnermi – viac na webe projektu skCUBE
 • fotogaléria z testovania satelitu skCUBE v laboratóriách na Leteckej fakulte TUKE (kliknite sem)
 • web stránka projektu (kliknite sem)

Upozornenie: Informácie môžu byť neaktuálne, posledná aktualizácia uvedených informácií bola dňa 12.05.2016

 


Výskum v oblasti kozmických technológií pokrýva široké spektrum objektov záujmu, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať. Vesmír a kozmické prostredie ako také, sa vyznačuje mnohými extrémami. Taktiež prostredie iných telies Slnečnej sústavy, či už ide o telesá s vlastnou atmosférou (napríklad Mars, alebo telesá bez atmosféry (asteroidy).

Je preto nevyhnutné zaoberať sa aj príbuznými vedami. Jednou z nich je aj planetárna veda. Zaujímavé informácie o tomto odvetví, ktoré má neraz zásadný dopad na výskum a vývoj aplikácií a technológií, nájdete na tomto linku.