Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Planetárna veda

Prečo sa planetárnou vedou zaoberáme na pôde Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach?

Predstavte si aplikovanie technológie (napr. kozmickej sondy, navigačného systému, ..) v prostredí na planéte Mars. Táto planéta sa možno na prvý pohľad zdá takmer totožná s planétou Zem, ale pokiaľ by sme sa na jej prostredie pozreli detailnejšie, zistili by sme že tomu tak nie je. Napríklad funkcia niektorých systémov sa môže v prostredí na Zemi prejavovať inak, ako je tomu na Marse. Napríklad si dajme otázku, ako sa bude v prostredí Marsu líšiť šírenie navigačného signálu? Bude možné niekedy na Marse lietať? Aké technológie potrebujeme k nájdeniu prípadných stôp mikrobiálneho života? Aký vplyv bude mať prostredie na palubnú elektroniku kozmickej sondy? A aký vplyv bude mať samotné prostredie planéty na rôzne nevyhnutné manévre kozmickej sondy?

Topografia Marsu na základe dát Mars Global Surveyor. Zdroj: JPL NASA

Výskum a štúdium v prípade kozmických sond, je preto potrebné najprv zamerať na prostredie, o ktoré sa zaujímame. Pri návrhu kozmických technológií a postupov vždy vychádzame zo známych faktov, ktoré poznáme z planéty, o ktorej vieme asi najviac – o našej Zemi. Preto je potrebné venovať sa aj prírodným vedám ako je geológia, klimatológia, meteorológia, kartografia, geografia a rôznym iným.