Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

Užitočné odkazy

Inštitúcie:

Databázy kozmických sond a kozmických misií:

Web stránky výskumných projektov:

Priame prenosy kozmických misií:

Online sledovanie kozmických misií (trackovanie):

Časopisy, vedecké a odborné žurnály so zameraním na vesmír a kozmické technológie:

Web stránky zamerané na popularizáciu kozmonautiky a vesmír:

Online nástroje (výskum, analýza dát, a podobne):

Zoznam web stránok je vedený v abecednom poradí. Pokiaľ chcete pridať nejaký zaujímavý odkaz, neváhajte nám o tom dať vedieť. Ďakujeme!