Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice
Slovakia

Language
    SlovenskyEnglish

Letecká fakulta – Technická univerzita v Košiciach

ESA

esa-logoEurópska vesmírna agentúra – ESA je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať a propagovať výskum vesmíru a vesmírnych technológií v jej členských, resp. spolupracujúcich štátoch.

Po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS je treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta. ESA bola založená v roku 1975 podpísaním medzivládneho „Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry“ s hlavným sídlom v Paríži, a s technologickými centrami v Španielsku (Astronomické centrum), Holandsku (Technologické centrum), Taliansku (Centrum pre pozorovanie Zeme) a Nemecku (Operačné centrum a Centrum pre výcvik kozmonautov).

Svoj kozmodróm má ESA v štáte Francúzska Guyana v Južnej Amerike. Momentálne je ESA tvorená 20 členskými štátmi (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), ktoré svojimi členskými príspevkami tvoria rozpočet ESA vo výške takmer 4 miliardy Eur ročne. Ostatné krajiny EÚ sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy na členstvo. Špeciálnym spolupracujúcim štátom ESA je aj Kanada.

Domovská stránka ESA – http://www.esa.int

Spolupráca SR s ESA – oficálne dokumenty